ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 21, 2010

ಪ್ರಶ್ನೆ !

ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೂ
ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ
ಕಲ್ಪನಾತೀತ
ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು
ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಮನಸಿನಿಂದ
ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ..?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ