ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 21, 2010

ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳ

ನಮ್ಮೋರು ನಕ್ರ
ಕಾಣ್ಸಲ್ಲ 32 ಹಲ್ಲು
ಯಾಕಂದ್ರ
ನಾ ಉದುರ್ಸೀನಿ
ಮೊನ್ನೆ 2 ಹಲ್ಲು.

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: