ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 21, 2010

ಧನ್ಯವಾದ!

ಗೆಳತೀ
ಸಂತಸವ
ಬೀರದ
ಈ ಬರಡು
ಬಾಳಿಗೆ
ಪ್ರೀತಿಯ
ಬೆಳಕನು
ಚೆಲ್ಲಿ
ಹೊಸ
ತಿರುವು
ತಂದೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ