ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2010

ನನ್ನ ಗಾದೆಗಳು...

೧.ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ, ಬಗಲಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆ.

೨.ಮೈಮೇಲೆ ಕಾವಿ,ಮನದೊಳಗೆ ಕೋವಿ.

೩.ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವೀಟು, ಕೋಲಿಂದ ಏಟು.

೪.ಮೂರ್ಖನಿಗುಪದೇಶವ ನೀಡಲು ಹೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಗರ ಬಡಿಸಿಕೊಂದಂತೆ.

೫.ಊರ ಕೆರೇಲಿ ನೀರಿಲ್ಲವೆಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ಗೌಡರ ಕೂದಲು ಉದುರಿದವಂತೆ.

೬.ನರಿಯ ಮುಂದೆ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಿದಂತೆ.

ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2010

ಪ್ರೀತಿಸಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ
ನೋಯಿಸಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಮಮತೆ ಮರೆಯಾಯ್ತಲ್ಲ
ಕಾಯಿಸಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ದೂರವಾಯ್ತಲ್ಲ
ಓ ದೇವರೇ... ಹುಟ್ಟಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂಸಾವು ಬರ್ತಿಲ್ಲ...?