ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 18, 2010

ಕವಿ-ಕಾವಿ

'ಪ್ರೇಮ-ಭಂಗ'ದ
ಕಾವ್ಯ
ಕಲ್ಪಿಸಿ ಬರೆಯುವನು
ಕವಿ
ಆದರೆ...
ನಿಜವಾಗಲೂ
ಪ್ರೇಮದಿಂದ
ವಂಚಿತನಾದಾಗ
ತೊಡುವನು
ಕಾವಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ