ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 21, 2010

ಕಲ್ಲು ಎಸೆದೆ ಗಿಡದ ಮೇಲಿರೋ ಹಣ್ಣಿಗೆ
ಆದರದು ಬಡಿಯುತು ಅದರ ಕೆಳಗಿರೋ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ
ಹೆದರಿ ನಾ ಅವಳ ಮುಖದ ಸಂನೆಗೆ
ಓಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದಳು ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ