ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 21, 2010

ಮುತ್ತಿನ ಕರಾಮತ್ತು!

ಪ್ರಿಯೆ, ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಮುತ್ತು
ಸುರಿಸಿಹುದು ಮತ್ತಿನ
ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು
ಎನದರ ಕರಾಮತ್ತು?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ