ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 17, 2011

ನಿನಗಾಗಿ.... ನಿನ್ನದೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ...

ಚೆಲುವಿನ ಮೊಗದ ಹುಡುಗಿಯೇ
ಧಡ್ ಭಡ್ ಅಂತ ಹೊರಟೆ ನೀ ಎಲ್ಲಿಗೆ?
ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲು, ನಾನೂ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ
ಹೊಗೋಣ ಇಬ್ಬರು ಹರಟುತ್ತಾ ಮೆಲ್ಲಗೆ.

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತೀಯ ದಿನಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ
ಮದ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀಯ ನನ್ ಕಣ್ಣಿಂದ ಜಾರಿ
ಯಾಕೇ ಸತಾಯಿಸ್ತೀಯ ಬಾರಿ ಬಾರಿ
ಕರುಣೆ ತೋರಬಾರದೆ ಓ ಕನ್ನಡ ಕುವರಿ

ನೀ ಮುಡಿಯದಿದ್ದರೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಮುಡಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ನನ್ನೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ.
ನೀ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ
ಮೌನವೆ ಪಿಸುಗುಡುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತಿದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ.

ನಿನ್ನಾ ಕೆಂದುಟಿಯ ಕಿರುನಗೆಗೆ
ಕಾದೂ ಕಾದೂ ಆದೆ ನಾ ಸಣ್ಣಗೆ
ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನಗೆ ಬೀರೆಯಾ ಮೆಲ್ಲಗೆ
ಆಗುವುದರೊಳಗೆ ನಾ ಮೆತ್ತಗೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ