ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2010

"ಓದಿರುವುದನ್ನು ಪುನಃ ಓದಬೇಡ,
ಒದದಿರುವುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಬೇಡ,
ಬೇರೆಯವರು ಓದಿದ್ದನ್ನು ನೀನು ಓದಬೇಡ,
ನೀನು ಓದಿದ್ದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಓದಲು ಬಿಡಬೇಡ "
ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಓದಬೇಡ.
ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಿ ಎಂದರೆ......
ಮನೋ ವೈಜ್ಞ ನಿನ್ನನ್ನು ಓದಬೇಕಾದೀತು.... ಜೋಕೆ!!

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: